Juridisch expertisecentrum
& crossborder mediation

Wat is crossborder mediation?

Al ruim 10 jaar organiseert en coördineert het Mediation Bureau crossborder mediations in internationale kinderontvoeringszaken, internationale omgangszaken en toestemming voor vertrek zaken. ‘Crossborder’ betekent dat de ouders uit verschillende landen afkomstig zijn en/of hun normale verblijf in verschillende landen hebben of willen gaan hebben.

Mediation biedt ouders de gelegenheid om een regeling over de verblijfplaats van het kind te treffen en/of afspraken te maken over een internationale zorg- en omgangsregeling. Hierbij staat altijd het belang van het kind en een positieve relatie met beide ouders en andere familieleden centraal. Mediation vindt plaats in een veilige en neutrale omgeving en wordt begeleid door twee ervaren en deskundige crossborder mediators, waarvan een advocaat/jurist mediator en een gedragswetenschappelijke mediator.