Juridisch expertisecentrum
& crossborder mediation

Reizen met kinderen

Toestemming voor reizen naar het buitenland

Minderjarige kinderen hebben toestemming nodig om naar het buitenland te reizen. De ouders, verzorgers of personen met het gezag moeten die toestemming geven. Bij de grensovergang controleert de Koninklijke Marechaussee wie het gezag heeft en, indien nodig, of er toestemming is.

Ga goed voorbereid op reis en neem de juiste documenten mee. Bekijk welke documenten nodig zijn in uw situatie via onderstaand stappenplan. 

Toestemmingsformulier

Om aan te tonen dat u toestemming heeft, kunt u het toestemmingsformulier gebruiken. Heeft u hier vragen over? In onze FAQ vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen. Staat uw vraag hier niet tussen? Neem dan contact met ons op.

Vragen?

 

Bekijk onze FAQ

Neem contact op

 

 

Stappenplan aanvullende documenten

Bekijk via onderstaand stappenplan welke aanvullende documenten nodig kunnen zijn in de meest voorkomende situaties. 

Is er sprake van een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing, of staat uw situatie hier niet bij? Neem dan contact met ons op.

Hebben één of beide ouders het gezag over het kind?

Ja

Nee

Er zijn twee soorten gezag: ouderlijk gezag en voogdij. Gezag, uitgeoefend door één of beide ouders, heet ouderlijk gezag. Voogdij is gezag dat wordt uitgeoefend door een ander dan de ouders. Dit kan bijvoorbeeld een pleegouder of een gecertificeerde instelling zijn. Meer informatie over gezag

Heeft een persoon of instelling de voogdij over het kind?

Ja

Nee

Voogdij is gezag dat wordt uitgeoefend door een ander dan de ouders. Dit kan bijvoorbeeld een pleegouder of een gecertificeerde instelling zijn. Een kind krijgt een voogd na het overlijden van één of beide ouders. Of wanneer de ouders (tijdelijk) het gezag niet kunnen uitoefenen.

Advies

Ligt de voogdij over het kind bij de pleegouder(s)? Dan is er toestemming nodig van de pleegouder(s). Wij adviseren deze documenten:

 1. toestemmingsformulier, ondertekend door de pleegouder(s) met voogdij;
 2. kopie paspoort, ID-kaart of rijbewijs van de pleegouder(s) met voogdij;
 3. recent uittreksel uit het gezagsregister

Heeft een instelling de voogdij over het kind? Dan is er toestemming nodig van de instelling. De instelling kan een brief opstellen waarin staat dat er toestemming is voor de reis.

Advies

Kinderen onder de 18 jaar staan altijd onder het ouderlijk gezag van één of beide ouders of onder de voogdij van een ander dan de ouders. Is het kind jonger dan 18 jaar? Vul dan het stappenplan opnieuw in of neem contact met ons op. Als het kind 18 jaar wordt, stopt het ouderlijk gezag of de voogdij automatisch. Voor kinderen van 18 jaar en ouder is geen toestemming meer nodig om te reizen.

Hebben beide ouders het gezag over het kind?

Ja

Nee

Als beide ouders het gezag hebben, heet dit gezamenlijk gezag. Als één van de ouders het gezag heeft, heet dit eenhoofdig gezag. Meer informatie over gezag

Reizen beide ouders met gezag samen met het kind?

Ja

Nee

Advies

Als beide ouders met gezag samen met het kind reizen, is het toestemmingsformulier niet nodig. Bij een grenscontrole kunnen ouders wel gevraagd worden om aan te tonen dat zij daadwerkelijk de ouders zijn van het kind. Hiervoor kunnen ouders een (internationale) geboorteakte of een (internationaal) uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) van het kind meenemen.

Reist een van de ouders met gezag alleen met het kind?

Ja

Nee

Advies

Reist een van de ouders alleen met het kind? En is er gezamenlijk gezag? Dan is er toestemming nodig van de ouder die niet meereist. Wij adviseren deze documenten mee te nemen:

 1. toestemmingsformulier, ondertekend door de ouder die niet meereist;
 2. kopie paspoort, ID-kaart of rijbewijs van de ouder die niet meereist;
 3. (recent) uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) van het kind met ouder- en gezagsgegevens.

In plaats van een uittreksel BRP kan ook een (internationale) geboorteakte worden meegenomen.

Advies

Reist het kind alleen, met vrienden, familieleden of kennissen? En is er gezamenlijk gezag? Dan is er toestemming nodig van beide ouders die niet meereizen. Wij adviseren deze documenten mee te nemen:

 1. toestemmingsformulier, ondertekend door beide ouders;
 2. kopie paspoort, ID-kaart of rijbewijs van beide ouders;
 3. (recent) uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) van het kind met ouder- en gezagsgegevens.

In plaats van een uittreksel BRP kan ook een (internationale) geboorteakte worden meegenomen.

Heeft een van de ouders alleen het gezag over het kind?

Ja

Nee

Als één van de ouders alleen het gezag heeft, heet dit eenhoofdig gezag. Meer informatie over gezag

Advies

Kinderen onder de 18 jaar staan altijd onder het ouderlijk gezag van één of beide ouders of onder de voogdij van een ander dan de ouders. Is het kind jonger dan 18 jaar? Vul dan het stappenplan opnieuw in of neem contact met ons op. Als het kind 18 jaar wordt, stopt het ouderlijk gezag of de voogdij automatisch. Voor kinderen van 18 jaar en ouder is geen toestemming meer nodig om te reizen.

Heeft de ouder het eenhoofdig gezag gekregen door een uitspraak van de rechter?

Ja

Nee

Reist de ouder met eenhoofdig gezag met het kind?

Ja

Nee

Advies

Reist de ouder met eenhoofdig gezag met het kind? En heeft de ouder dit eenhoofdig gezag gekregen door een uitspraak van de rechter? Dan is er geen toestemming nodig. De ouder kan wel bij de grenscontrole worden gevraagd om aan te tonen dat er sprake is van eenhoofdig gezag. Wij adviseren om een recent uittreksel uit het gezagsregister mee te nemen.

Reist de ouder zonder gezag met het kind?

Ja

Nee

Advies

Reist de ouder zonder gezag met het kind? Dan is er toestemming nodig van de ouder met gezag die niet meereist. Wij adviseren deze documenten:

 1. toestemmingsformulier, ondertekend door de ouder met gezag;
 2. kopie paspoort, ID-kaart of rijbewijs van de ouder met gezag;
 3. (recent) uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) van het kind met ouder- en gezagsgegevens.

In plaats van een uittreksel BRP kan ook een (internationale) geboorteakte worden meegenomen.

Advies

Reist het kind alleen, met vrienden, familieleden of kennissen? En heeft de ouder het eenhoofdig gezag door een uitspraak van de rechter? Dan is er toestemming nodig van de ouder met gezag. Wij adviseren deze documenten:

 1. toestemmingsformulier, ondertekend door de ouder met gezag;
 2. kopie paspoort, ID-kaart of rijbewijs van de ouder met gezag;
 3. recent uittreksel uit het gezagsregister.

Heeft de ouder het eenhoofdig gezag, doordat de andere ouder met gezag is overleden?

Ja

Nee

Reist de ouder met eenhoofdig gezag met het kind?

Ja

Nee

Advies

Er is geen toestemming nodig. Bij de Nederlandse grenscontrole kunnen wel vragen worden gesteld. Daarom adviseren wij om een (recent) internationaal uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) van het kind met ouder- en gezagsgegevens mee te nemen. Is dit niet mogelijk bij de gemeente, dan adviseren wij om een kopie van de overlijdensakte mee te nemen. Dit kan ook digitaal worden meegenomen.

Advies

Reist het kind alleen, met vrienden, familieleden of kennissen? En heeft de ouder alleen het gezag, omdat de andere ouder met gezag is overleden? Dan is er toestemming nodig van de ouder met gezag. Wij adviseren deze documenten mee te nemen:

 1. toestemmingsformulier, ondertekend door de ouder met gezag;
 2. kopie paspoort, ID-kaart of rijbewijs van de ouder met gezag;
 3. (recent) uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) van het kind met ouder- en gezagsgegevens.

Is het uittreksel BRP met gezagsgegevens niet mogelijk bij de gemeente, dan adviseren wij om een kopie van de overlijdensakte mee te nemen. Dit kan ook digitaal worden meegenomen.

Heeft de ouder automatisch (van rechtswege) het eenhoofdig gezag?

Ja

Nee

De moeder uit wie het kind geboren is, krijgt volgens de wet automatisch het gezag. De andere ouder krijgt dit niet automatisch. Als de ouders niet getrouwd zijn of geregistreerd partner zijn, moet de andere ouder eerst het kind erkennen en het gezamenlijk gezag aanvragen. Is dit niet gebeurd, dan heeft de moeder van rechtswege het eenhoofdig gezag. Meer informatie over gezag

Advies

Staat uw situatie hier niet bij, of is het niet duidelijk? Neem dan contact met ons op.

Heeft de andere ouder het kind wel erkend, maar geen gezag?

Ja

Nee

Als de andere ouder het kind erkent, wordt hij of zij de juridisch ouder van het kind. Een juridisch ouder is de wettelijke ouder van het kind en staat op de geboorteakte. Een ouder die het kind erkent, heeft niet automatisch het gezag over het kind. Dit moet (schriftelijk of digitaal) worden aangevraagd bij de rechtbank. De moeder uit wie het kind geboren is, is wel automatisch de juridisch ouder en heeft gezag. Een juridisch ouder zonder gezag heeft geen zeggenschap over de verblijfplaats, een medische behandeling of de schoolkeuze van het kind.

Reist de ouder met eenhoofdig gezag samen met het kind?

Ja

Nee

Advies

Reist de ouder met eenhoofdig gezag met het kind? En is het kind erkend door de andere ouder? Dan is er geen toestemming nodig van de andere ouder zonder gezag. De ouder met gezag kan wel bij de grenscontrole worden gevraagd om aan te tonen dat er sprake is van eenhoofdig gezag. Wij adviseren om een (recent) uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) van het kind met ouder- en gezagsgegevens mee te nemen.

Is het uittreksel BRP met gezagsgegevens niet mogelijk bij de gemeente? Dan adviseren wij in plaats daarvan deze drie documenten mee te nemen:

 1. (internationale) geboorteakte of (internationaal) uittreksel BRP van het kind met oudergegevens;
 2. recent uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) van de ouder met gezag met zijn of haar burgerlijke staat;
 3. recent uittreksel uit het gezagsregister (hier staat op dat het kind niet voorkomt in het gezagsregister).

Reist de ouder zonder gezag samen met het kind?

Ja

Nee

Advies

Reist de ouder zonder gezag met het kind? Dan is er toestemming nodig van de ouder met eenhoofdig gezag die niet meereist. Wij adviseren deze documenten:

 1. toestemmingsformulier, ondertekend door de ouder met gezag;
 2. kopie paspoort, ID-kaart of rijbewijs van de ouder met gezag;
 3. (recent) uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) van het kind met ouder- en gezagsgegevens.

In plaats van een uittreksel BRP kan ook een (internationale) geboorteakte worden meegenomen.

Advies

Reist het kind alleen, met vrienden, familieleden of kennissen? Heeft de ouder het eenhoofdig gezag? En heeft de andere ouder het kind erkend? Dan is er toestemming nodig van de ouder met eenhoofdig gezag die niet meereist. Wij adviseren deze documenten:

 1. (internationale) geboorteakte of (internationaal) uittreksel BRP van het kind met oudergegevens;
 2. recent uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) van de ouder met gezag met zijn of haar burgerlijke staat.
 3. recent uittreksel uit het gezagsregister (hier staat op dat het kind niet voorkomt in het gezagsregister).

Is het uittreksel BRP met gezagsgegevens niet mogelijk bij de gemeente? Dan adviseren wij in plaats daarvan deze drie documenten mee te nemen:

 • (internationale) geboorteakte of (internationaal) uittreksel BRP van het kind met oudergegevens;
 • recent uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) van de ouder met gezag met zijn of haar burgerlijke staat.
 • recent uittreksel uit het gezagsregister (hier staat op dat het kind niet voorkomt in het gezagsregister).

Reist de ouder met eenhoofdig gezag samen met het kind?

Ja

Nee

Advies

Reist de ouder met eenhoofdig gezag met het kind? En is het kind niet erkend door de andere ouder? Dan is er geen toestemming nodig van de andere ouder zonder gezag. De ouder met gezag kan wel bij de grenscontrole worden gevraagd om aan te tonen dat er sprake is van eenhoofdig gezag. Wij adviseren om een (recent) uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) van het kind met ouder- en gezagsgegevens mee te nemen.

Is het uittreksel BRP met gezagsgegevens niet mogelijk bij de gemeente? Dan adviseren wij in plaats daarvan deze twee documenten mee te nemen:

 • (internationale) geboorteakte of (internationaal) uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) van het kind met oudergegevens.
 • recent uittreksel uit het gezagsregister (hier staat op dat het kind niet voorkomt in het gezagsregister).

Reist de ouder zonder gezag samen met het kind?

Ja

Nee

Advies

Reist de ouder zonder gezag met het kind? En heeft deze ouder het kind niet erkend? Dan is er toestemming nodig van de ouder met eenhoofdig gezag die niet meereist. Wij adviseren deze documenten:

 1. toestemmingsformulier, ondertekend door de ouder met gezag;
 2. kopie paspoort, ID-kaart of rijbewijs van de ouder met gezag;
 3. (recent) uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) van het kind met ouder- en gezagsgegevens mee te nemen.

Is het uittreksel BRP met gezagsgegevens niet mogelijk bij de gemeente? Dan adviseren wij in plaats daarvan deze twee documenten mee te nemen:

 • (internationale) geboorteakte of (internationaal) uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) van het kind met oudergegeven.;
 • recent uittreksel uit het gezagsregister (hier staat op dat het kind niet voorkomt in het gezagsregister).

Advies

Reist het kind alleen, met vrienden, familieleden of kennissen? Heeft de ouder het eenhoofdig gezag? En heeft de andere ouder het kind niet erkend? Dan is er toestemming nodig van de ouder met eenhoofdig gezag die niet meereist. Wij adviseren deze documenten:

 1. toestemmingsformulier, ondertekend door de ouder met gezag;
 2. kopie paspoort, ID-kaart of rijbewijs van de ouder met gezag;
 3. (recent) uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) van het kind met ouder- en gezagsgegevens mee te nemen.

Is het uittreksel BRP met gezagsgegevens niet mogelijk bij de gemeente? Dan adviseren wij in plaats daarvan deze twee documenten mee te nemen:

 • (internationale) geboorteakte of (internationaal) uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) van het kind met oudergegevens
 • recent uittreksel uit het gezagsregister (hier staat op dat het kind niet voorkomt in het gezagsregister).

Overig advies

In sommige landen, zoals bijvoorbeeld Zuid-Afrika, gelden aanvullende eisen voor het reizen met kinderen. Informeer daarom bij de ambassade of het consulaat van het land waar u naartoe reist of er aanvullende eisen zijn voor het reizen met kinderen.

Ga op tijd naar de luchthaven als u met het vliegtuig reist. Indien de Koninklijke Marechaussee nader onderzoek moet doen, heeft u daar de tijd voor. U loopt dan minder risico uw vlucht te missen.

Vraag of de ouder die toestemming geeft telefonisch bereikbaar wil zijn tijdens de reis om eventueel uitleg te geven. Indien de Koninklijke Marechaussee vragen heeft, kunnen zij telefonisch contact opnemen. Dit geldt voor zowel de heen- als terugreis, aangezien ook buitenlandse autoriteiten naar de toestemming kunnen vragen.

Heeft u vragen? Bekijk de FAQ of neem contact met ons op. 

Het Centrum IKO wenst u een fijne vakantie!