Juridisch expertisecentrum
& crossborder mediation

Disclaimer

Het Centrum IKO is uiterst zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare informatie aan de bezoekers van deze website. Wij kunnen echter niet garanderen dat deze informatie altijd correct, volledig en actueel is. Om de kwaliteit te waarborgen kan de inhoud van de website zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving worden verbeterd, gewijzigd, aangevuld of verwijderd. Ook is het Centrum IKO uiterst zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare informatie aan cliënten per telefoon of mail. Indien de cliënt onvolledige of onjuiste informatie deelt, kan het advies mogelijk ook onvolledig of onjuist zijn. Aan de informatie op deze website, alsmede aan het advies per mail of telefoon, kunnen geen rechten worden ontleend. Het Centrum IKO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van eventuele onjuiste of onvolledige informatie.

Op deze website kunnen hyperlinks of verwijzingen naar andere websites zijn opgenomen. Het Centrum IKO is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de desbetreffende websites.

De inhoud van deze website mag uitsluitend worden gebruikt om van onze diensten gebruik te maken. De inhoud mag niet worden aangewend voor andere doeleinden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Centrum IKO.