Juridisch expertisecentrum
& crossborder mediation

Kindgesprek

De stem van het kind wordt ingebracht doordat een derde onafhankelijke mediator met het kind spreekt. Een kindgesprek is altijd individueel. Op een speelse manier wordt door een kinddeskundige mediator aan het kind gevraagd hoe hij/zij tegen de situatie aankijkt. Beide ouders dienen hun toestemming te verlenen voor het kindgesprek en dragen de kosten hiervan samen. Van het kindgesprek wordt een verslag opgemaakt wat tijdens de mediation aan de ouders wordt voorgelezen.