Juridisch expertisecentrum
& crossborder mediation

Wat is het doel van crossborder mediation?

Het doel van de crossborder mediation is dat ouders vrijwillig overeenstemming bereiken over de verblijfsplaats van het kind en/of een zorg- en omgangsregeling. Onder begeleiding van de twee mediators zullen de ouders worden geholpen om hun geschillen in kaart te brengen. Het uitgangspunt is altijd om naar een oplossingen toe te werken die recht doen aan het kind en voor beide ouders aanvaardbaar zijn.

Doordat de mediation binnen twee weken plaatsvindt volgens het unieke Pressure cooker, wordt er snel duidelijkheid geschept in een periode die vele ouders als zeer stressvol ervaren. Crossborder mediation in het leven geroepen om een lange juridische strijd tussen ouders te voorkomen. Indien er reeds een gerechtelijke procedure (tot teruggeleiding) aanhangig is gemaakt, biedt het Mediation Bureau de garantie dat de voortgang van deze procedure niet wordt geschaad of vertraagd, maar loopt ernaast. 

Indien de mediation niet het gewenste resultaat oplevert, kunnen ouders zich tot de rechtbank wenden om de kwestie aan de rechter voor te leggen. Deelname aan de mediation heeft geen invloed op de mogelijkheid van ouders om een juridische procedure op te starten of te vervolgen.

Onderzoek wijst uit dat afspraken gemaakt tijdens mediation beter worden gedragen en nageleefd, aangezien ouders zelf tot een oplossing van hun conflict zijn gekomen. Ook bevordert het de toekomstige relatie tussen ouders, zodat conflicten en een potentieel trauma voor het kind en de familie als geheel erdoor beperkt worden. Ten slotte is mediation veelal goedkoper en sneller.