Juridisch expertisecentrum
& crossborder mediation

Preventie

 

“Bent u bang voor een internationale kinderontvoering, en/of wilt u graag preventietips? Neem dan telefonisch contact op met ons Centrum voor advies op maat”

 

Een internationale kinderontvoering kan verstrekkende gevolgen hebben voor zowel de betrokken kinderen, als voor de ouders. Daarom is het des te belangrijker om bij vermoedens van een toekomstige internationale kinderontvoering contact met ons op te nemen om te kijken welke preventiemaatregelen hiervoor genomen kunnen worden.

 

Bij een mogelijk dreigende kinderontvoering spelen veel factoren een rol. Het is prettiger de situatie telefonisch te bespreken. De nuances in het verhaal en het specifiek toegespitste advies krijgen meer ruimte in een telefonisch gesprek. Wij denken met u mee in mogelijkheden en nemen de tijd voor dit gesprek, gemiddeld genomen 45 minuten. U kunt het Centrum IKO telefonisch bereiken op werkdagen via het telefoonnummer 088-800.9000 tussen 9.30 en 16.30 uur en via het e-mailadres info@kinderontvoering.org. In geval van nood is het Centrum 24/7 bereikbaar.

 

Ook crossborder mediation kan behulpzaam zijn bij het voorkomen van een internationale kinderontvoering. Neem contact op met het Mediation Bureau voor meer informatie.