Juridisch expertisecentrum
& crossborder mediation

Internationale kinderontvoering

Wat is internationale kinderontvoering?

Als uw kind is meegenomen naar het buitenland kan sprake zijn van een internationale kinderontvoering. Volgens het Haags Kinderontvoeringsverdrag 1980 (HKOV) is er sprake van een internationale kinderontvoering als een kind vanuit zijn gewone verblijfplaats is overgebracht naar – of achtergehouden in – een ander land, zonder toestemming van de andere ouder met zeggenschap over de verblijfplaats. Hierbij is het van belang dat het kind jonger is dan 16 jaar. In Nederland heeft een ouder zeggenschap over de verblijfplaats van een kind als die ouder het gezag heeft. In andere landen kan dit anders zijn.

Internationale kinderontvoering is in Nederland een strafbaar feit. We spreken dan van onttrekking aan het ouderlijk gezag.

Wat kan ik doen bij een kinderontvoering?

Bekijk hieronder welke mogelijkheden er zijn.

1. Contact opnemen met het Centrum IKO

Neem altijd eerst contact met ons op voordat u stappen onderneemt. Wij geven u advies en informatie over welke stappen op dit moment het beste zijn in uw situatie. Zo is aangifte doen bij de politie niet voor elke situatie geschikt. Laat u daarom eerst adviseren door een van onze juristen.

Vragen?

 

Neem contact op

2. Bemiddeling of crossborder mediation

U kunt contact opnemen met de andere ouder om te proberen om samen tot een oplossing te komen. Hierbij kan een vriend of familielid mogelijk een bemiddelende rol spelen. Ook kunt u met behulp van crossborder mediation proberen om samen tot een duurzame oplossing te komen. Voor meer informatie neemt u contact op met het Mediation Bureau van het Centrum IKO.

3. Verzoek tot teruggeleiding via de Centrale autoriteit

Is uw kind meegenomen naar Nederland of naar een land dat is aangesloten bij het HKOV? Dan kunt u bij de Centrale autoriteit een verzoek tot teruggeleiding indienen op grond van het HKOV. Meer informatie

4. Procedure bij de rechter

U kunt een procedure starten in het land waar uw kind nu verblijft. Meer informatie