Juridisch expertisecentrum
& crossborder mediation

Over ons

Het Centrum IKO

Het Centrum Internationale Kinderontvoering is het juridische expertisecentrum op het gebied van (het voorkomen van) internationale kinderontvoering die op wat voor manier ook verbonden zijn met Nederland. Wij geven gratis advies, begeleiding en informatie aan ouders, verzorgers en professionals. Ook organiseren wij crossborder mediations via het Mediation Bureau. Dit is een zelfstandig onderdeel van het Centrum IKO.

Werkwijze

Bij het Centrum IKO werken juristen die gespecialiseerd zijn in de juridische aspecten van internationale kinderontvoering. In dat kader hebben zij veel kennis van het internationale familierecht, in het bijzonder het Haags Kinderontvoeringsverdrag en de Europese Verordening Brussel II-ter. De juristen geven advies en informatie over de juridische mogelijkheden die er zijn en denken mee over oplossingen voor het probleem. Ook bieden zij begeleiding aan cliënten.

Onze juristen geven telefonisch en per mail advies. De jurist geeft advies op basis van de informatie die de cliënt deelt. Voor een zo volledig mogelijk advies heeft het de voorkeur om de situatie telefonisch te bespreken. Hierdoor kan de jurist relevante informatie verzamelen die nodig is voor een zorgvuldig advies. Indien de cliënt onvolledige of onjuiste informatie deelt, kan het advies mogelijk ook onvolledig of onjuist zijn. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Meer informatie

Centrum IKO hanteert een Child Protection Policy conform de Europese International Child Safeguarding Standards. Doel van het vastgelegde beleid is het waarborgen van kwaliteit en professionaliteit van de mensen die rechtstreeks of indirect met kinderen werken en daarmee, uiteindelijk, het bevorderen van een omgeving waar kinderen veilig in kunnen opgroeien.
Meer informatie

 

Organisatie

Het Centrum IKO is een onafhankelijke stichting gefinancierd door het ministerie van Justitie en Veiligheid. De juristen werken onder leiding van de algemeen directeur dhr. mr. C. Çörüz. De Raad van Toezicht ziet toe op de goede uitvoering van het beleid, de liquiditeit en de financiële verantwoording. De leden van de Raad van Toezicht zijn:

  • Mw. mr. C.P.J. Goedvolk
  • Dhr. drs. D. Bakker
  • Mw. F. Örgü
  • Mw. drs. M. den Boer

De leden van de Raad van Toezicht worden voor drie jaar benoemd met een maximale zittingsperiode van negen jaar.

Oprichting

Het Centrum IKO is in 2006 opgericht als afdeling binnen Stichting De Ombudsman. In 2009 besloot de Raad van Toezicht van de Stichting De Ombudsman om het Centrum IKO te verzelfstandigen. Met ingang van 1 juli 2012 zijn beide stichtingen volledig van elkaar gescheiden.

Onze initiatieven