Juridisch expertisecentrum
& crossborder mediation

Nieuws

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws over internationale kinderontvoering en het Centrum IKO? Volg ons dan op LinkedIn.

 

Persbericht jaarverslag 2023

Persbericht Jaarverslag Centrum IKO 2023 Hilversum, 2 april 2024 Minder kinderontvoeringen in 2023 Voor het eerst in vier jaar tijd is het aantal kinderen dat ontvoerd is vanuit of naar Nederland gedaald. Dit blijkt uit het jaarverslag van Centrum IKO over 2023. “Een positieve ontwikkeling, aangezien elke ontvoering een ingrijpende gebeurtenis is voor het kind en zijn omgeving”, aldus directeur Coşkun Çörüz. Het aantal kinderontvoeringen is gedaald van 292 kinderen in 2022 naar 260 in 2023. Dit komt neer op een daling van 11%. Het Centrum verklaart de daling van het aantal ontvoerde kinder…

Podcast Internationale Kinderontvoering

In twee podcast afleveringen leert u over wat een internationale kinderontvoering is, wat het Centrum IKO en het Mediation Bureau voor u kunnen betekenen, en over wat jeugdbeschermers kunnen doen in geval van een dreigende kinderontvoering.

Centrum Internationale Kinderontvoering op de Vakantiebeurs 2023

Centrum Internationale Kinderontvoering op de Vakantiebeurs 2023   Afgelopen week en weekend stond het Centrum Internationale Kinderontvoering samen met de Douane Nederland, Ministerie van Buitenlandse Zaken en GGDreistmee op de Vakantiebeurs op het "Wijs op Reis"-plein. Zondag stond ook de Koninklijke Marechaussee erbij. In het kader van preventie hebben wij vele ouders geïnformeerd over het reisformulier "Toestemming voor reizen met een minderjarige naar het buitenland".

Ontwikkeling E-learning module voor rechters

Centrum Internationale Kinderontvoering heeft samen met SSR de e-learning module 'Omgang en ouderproblematiek met internationale componenten' ontwikkeld bedoeld voor rechters die zich bezighouden met gezag- en omgangszaken.

Vakantiebeurs 2021, Dream Now, Travel Soon

Iedereen wil zonder zorgen op vakantie gaan. Daarom is het Centrum IKO op 4 en 5 juni 2021 vertegenwoordigd op de online Vakantiebeurs 2021. Als onderdeel van het digitale Wijs Op Reis Plein geven wij informatie over het reizen met minderjarige kinderen naar het buitenland. Met de juiste documenten kan iedereen die met kinderen reist zonder problemen door de grenscontrole. De vakantie kan beginnen! Bezoek de deelnemerspagina van Centrum IKO, op www.vakantiebeurs.nl. Daar kunt op op zaterdag 5 juni ook in de chat uw vragen aan ons stellen! Of klik hier voor meer informatie.

Kinderontvoeringen in 2020 ondanks Corona-reisbeperkingen niet afgenomen

De dalende trend van de afgelopen drie jaar in het aantal kinderontvoeringen werd in 2020 niet verder doorgezet. Het aantal ontvoerde kinderen is in 2020 licht toegenomen naar 224 kinderen ten opzichte van 207 kinderen in 2019. De internationale reisbeperkingen als gevolg van de Covid-19 pandemie hielden kinderontvoeringen niet tegen. Het coronavirus en de genomen maatregelen speelden in verschillende kinderontvoeringszaken zelfs een cruciale rol.Het aantal zaken waarin sprake was van een dreigende kinderontvoering is wel verder gedaald. In 2019 waren er 397 kinderen betrokken bij een dreigend…

BRP uittreksel met gezagsinformatie biedt oplossing voor alleenreizende ouder met kind

Bron: www.nationaleombudsman.nl Burgers moeten proactief geïnformeerd worden over het nieuwe uittreksel Basisregistratie Personen (BRP) met daarin gezagsinformatie. Alleenreizende ouders met minderjarige kinderen kunnen met het uittreksel makkelijk aantonen wie het gezag heeft over het kind . Dit voorkomt problemen bij paspoortcontroles. Nationale ombudsman Reinier van Zutphen roept verantwoordelijk minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op het gebruik van het nieuwe uittreksel door gemeenten actief te promoten. Van Zutphen: 'De Koninklijke Marechaussee controleert alleenreiz…

Alternatieve oplossingen voor internationale omgang in tijden van Covid-19

Het Centrum Internationale Kinderontvoering (IKO) krijgt de laatste tijd steeds meer vragen over internationale omgang. Quarantaine regels maken het voor ouders lastig tot onmogelijk om zich aan de eerder gemaakte afspraken te houden. Jammer genoeg leidt dat tot meer onenigheid, frustratie, onbegrip en verwijten over en weer. Aan de juristen van het Centrum IKO wordt gevraagd, wat uitwonende ouders kunnen doen om de nakoming van de omgang af te dwingen. Inwonende ouders vragen juist hoe ze van de bestaande omgangsregelingen kunnen afwijken. Afgezien van het feit dat de gang naar de rechter in…

Toestemming voor vakantie in coronatijd

Vanaf 15 juni gaan de reisadviezen voor een aantal Europese landen van oranje naar geel. Steeds meer ouders boeken daarom een zomervakantie met de kinderen en nemen contact op met het Centrum IKO voor advies. Maar wat als een van de ouders geen toestemming geeft voor de vakantie in verband met zorgen over het coronavirus? Ouders die er samen niet uitkomen, kunnen de rechter verzoeken om vervangende toestemming voor de vakantie te verlenen. Hoe gaat de rechter hiermee om? In de uitspraak van Rechtbank Rotterdam van 31 maart 2020 vroeg de moeder om vervangende toestemming voor een zomervakantie…

Nieuw uittreksel BRP met informatie over gezag

Het Centrum IKO heeft samen met de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken (NVVB) een nieuw uittreksel BRP ontwikkeld met informatie over het gezag. Ouders die op reis gaan met hun kind kunnen met dit uittreksel makkelijk aantonen wie het gezag over het kind heeft en wie dus toestemming moet geven voor de reis. Uit onderzoek van de NVVB blijkt dat steeds meer gemeenten dit uittreksel aanbieden. Het gebruik van dit uittreksel wordt ook ondersteund door de Koninklijke Marechaussee en het Ministerie van BZK.  Het voordeel van het nieuwe format is dat in een oogopslag duidelijk is wie de ouders v…

Vakantiebeurs 2020

Iedereen wil zonder zorgen op vakantie gaan. Daarom staat het Centrum IKO van 16 tot en met 19 januari 2020 op de Vakantiebeurs in de Jaarbeurs in Utrecht. Als onderdeel van het Wijs Op Reis Plein in hal 11 geven wij informatie over het reizen met kinderen naar het buitenland. Met de juiste documenten kan iedereen die met kinderen reist zonder problemen door de grenscontrole. De vakantie kan beginnen! Kom langs tijdens de vakantiebeurs of kijk hier voor meer informatie.

Nieuw toestemmingsformulier reizen met kinderen

Per 1 augustus 2019 is een nieuw Nederlands toestemmingsformulier beschikbaar. In dit toestemmingsformulier zijn een aantal wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van het oude formulier. Het Centrum IKO is samen met haar ketenpartners continu bezig om het toestemmingsformulier zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Het oude formulier kan uiteraard nog wel gebruikt worden, mocht u dit al hebben ingevuld voor een aanstaande vakantie. Het nieuwe toestemmingsformulier vindt u hier.

11 tips om kinderen veilig te houden tijdens een vakantie in het buitenland

Er wordt niet veel over gesproken, maar het gebeurt regelmatig: je kind kwijtraken op vakantie, bijvoorbeeld op een druk strand. Gelukkig escaleren deze situaties niet vaak, vooral wanneer ouders met hun kinderen oefenen wat zij moeten doen als zij elkaar kwijtraken. Missing Children Europe geeft ouders tips hoe zij hun kinderen veilig kunnen houden op vakantie. U vindt de tips in dit artikel (in het Engels) van Missing Children Europe.

Blog - Vervangende toestemming: is een advocaat verplicht?

Voor een vakantie met het kind of het aanvragen van een reisdocument van het kind is toestemming nodig van beide gezaghebbende ouders. Wanneer ouders uit elkaar zijn en de ene ouder bijvoorbeeld met de kinderen op vakantie wil, kan het voorkomen dat de andere ouder het hier niet mee eens is. De redenen van de ouder hiervoor verschillen: er kan de angst bestaan dat de andere ouder niet terugkeert met de kinderen na de vakantie of er spelen al conflicten tussen de ouders die de toestemming voor de vakantie belemmeren. Wanneer ouders er onderling niet uitkomen en er dus geen toestemming kan word…

IKO lezing 2019

Donderdag 23 mei 2019 vond de vierde IKO lezing plaats, georganiseerd door het Centrum Internationale Kinderontvoering in samenwerking met het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit jaar stond de IKO lezing in het teken van de rol van ouders bij het voorkomen van internationale kinderontvoering. Vaak is het voor ouders moeilijk om met elkaar in gesprek te blijven, als dat gesprek überhaupt nog wordt gevoerd. Ouders hebben behoefte aan professionele begeleiding en adviezen om hen te helpen met de ingewikkelde emotionele, financiële en juridische processen. Om hier meer inzicht in te krijge…

eWELL

In 2016 en 2017 heeft het Centrum IKO deelgenomen aan het Europese project eWELL (Ensuring the wellbeing of children in judicial cooperation in cases of international child abduction). Dit project was een samenwerking tussen initiatiefnemer Child Focus (België), Universiteit Antwerpen, CFPE-Enfants Disparus (Frankrijk), Missing Children Europe en het Centrum IKO. Het eWELL project beoogt een beter begrip te geven van de factoren die het welzijn beïnvloeden van kinderen die te maken hebben (gehad) met een internationale kinderontvoering. De resultaten van het project zijn neergelegd in dit ond…

Centrum IKO wint NRC Charity Awards vakjuryprijs

Op 31 augustus 2016 kreeg het Centrum IKO de NRC Charity Awards vakjuryprijs uitgereikt door Peter Vandermeersch, hoofdredacteur NRC, in Pakhuis de Zwijger Amsterdam. Onze campagne bevatte volgens de jury 'een harde boodschap', namelijk dat iedere werkdag een kind wordt ontvoerd door een van de ouders. De talentvolle studenten Gino Bodt en Jurriaan Gossink hebben dit treffend vormgegeven en dat onder tijdsdruk. 'Heel impactvol beeld', zoals de NRC dit benoemd. Met deze prijs kunnen we het onderbelichte probleem van internationale kinderontvoering onder de aandacht brengen. En dit is hard nodi…