Juridisch expertisecentrum
& crossborder mediation

Onttrekking aan het ouderlijk gezag

Aangifte doen van kinderontvoering

Als uw kind zonder uw toestemming door de andere ouder is meegenomen naar het buitenland, kan er sprake zijn van een internationale kinderontvoering. Dit is in Nederland een strafbaar feit. We spreken dan van een onttrekking aan het ouderlijk gezag. Op grond van artikel 279 Wetboek van Strafrecht is dit strafbaar gesteld. Van een onttrekking aan het ouderlijk gezag kunt u doen aangifte bij de politie.

Bedenk dat een aangifte altijd voor- en nadelen kan hebben. Het doen van aangifte ziet op het straffen van de ouder en niet op het terughalen van uw kind. Neem daarom eerst contact met ons op om u goed te laten voorlichten over de mogelijke gevolgen van de aangifte in uw situatie. Wanneer u aangifte heeft gedaan, kunt u dit niet meer zelf intrekken. Die beslissing ligt namelijk bij de officier van justitie.

Vermoeden van kinderontvoering

Heeft u het vermoeden dat de andere ouder uw kind naar het buitenland wil meenemen? Van een dreigende situatie kunt u geen aangifte doen. Er is dan namelijk nog geen strafbaar feit gepleegd. Om kinderontvoering te voorkomen kunt u wel ervoor zorgen dat de politie op de hoogte is van uw situatie door een aantekening te laten maken. Dit heet een mutatie in het dagrapport. De politie kan dan snel en alert reageren bij een daadwerkelijke ontvoering. In bepaalde gevallen kan al wel sprake zijn van een poging of voorbereiding van een onttrekking aan het ouderlijk gezag. Dit kan strafbaar zijn op grond van artikelen 45 en 46 Wetboek van Strafrecht.

Neem contact met ons op voor meer informatie en advies in uw situatie.