Juridisch expertisecentrum
& crossborder mediation

Kinderontvoering voorkomen

Maatregelen om de kans op ontvoering te verkleinen

Heeft u het vermoeden dat de andere ouder uw kind naar het buitenland wil meenemen? U kunt maatregelen nemen om de kans op een internationale kinderontvoering te verkleinen. Neem telefonisch contact met ons op om uw situatie te bespreken. Wij geven u advies en informatie over welke stappen geschikt zijn in uw situatie.

Formulieren voor dossiervorming

Bij een dreigende kinderontvoering is het van belang dat u zoveel mogelijk informatie over uw kind, de andere ouder en uzelf kunt delen met de betrokken instanties zodra dit nodig is. Van deze informatie kunt u een dossier vormen. Hiervoor kunt u de volgende formulieren gebruiken:

Concrete aanwijzingen voor een kinderontvoering

Heeft u concrete aanwijzingen dat uw kind wordt meegenomen naar het buitenland door de andere ouder? Bij een acute dreiging van een internationale kinderontvoering is het belangrijk dat u onmiddellijk actie onderneemt. U kunt 3 stappen ondernemen:

Vragen?

 

Neem contact op

Stap 1

Neem telefonisch contact op met het Centrum IKO voor advies en informatie.

Stap 2

Neem contact op met de politie en informeer de politie over de situatie.

Stap 3

Neem contact op met een advocaat die ervaring heeft met internationale kinderontvoeringszaken.