Juridisch expertisecentrum
& crossborder mediation

Belangrijk bericht voor iedereen die met minderjarige kinderen gaat reizen

Belangrijk bericht voor iedereen die met minderjarige kinderen gaat reizen

Amy Humphries 8ML M BRI M Unsplash Kopie
Gepubliceerd op: 06-12-2023

Nieuw toestemmingsformulier voor reizen met een minderjarige / New consent form for travelling with a minor

Hilversum, 6 december 2023

Ga je reizen met een minderjarige? Of reis je als minderjarige zelfstandig? Het toestemmingsformulier is vernieuwd. Met dit formulier kun je aantonen dat je toestemming hebt van de ouder(s) of voogd met gezag om met het minderjarige kind naar het buitenland te gaan. Dat zorgt voor een snellere grenscontrole. Vul voor ieder kind een apart formulier in, onderteken het en neem het mee als je  gaat reizen. Je vindt het nieuwe formulier hier. Heb je nog een oud formulier dat al ingevuld is voor een nog komende reis? Geen probleem, dat blijft gewoon geldig. 

Gebruik je het formulier in het buitenland? Vul dan het Engelstalige formulier in. 

Heb je vragen? Kijk op www.metkindopreis.org. Of bel naar onze vakantievragenlijn (088-800 9000). 

 

Important message for anyone travelling with minor children.

Want to travel with a minor? Or are you travelling as a minor? The consent form has been updated. With this form, you can prove that you have permission from the parent(s) or guardian with parental authority to travel abroad with the minor child. This makes for faster border controls. Fill in the form, sign it and take it with you when you travel. You can find the new form here. Do you have an old form already filled out? Don't worry, it's still valid. 

Have questions? Check Travelling with children. Or call our holiday question line (088-800 9000).