Juridisch expertisecentrum
& crossborder mediation

IKO lezing 2019

IKO lezing 2019

IMG 0797
Gepubliceerd op: 23-05-2019

Donderdag 23 mei 2019 vond de vierde IKO lezing plaats, georganiseerd door het Centrum Internationale Kinderontvoering in samenwerking met het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Dit jaar stond de IKO lezing in het teken van de rol van ouders bij het voorkomen van internationale kinderontvoering.

Vaak is het voor ouders moeilijk om met elkaar in gesprek te blijven, als dat gesprek überhaupt nog wordt gevoerd. Ouders hebben behoefte aan professionele begeleiding en adviezen om hen te helpen met de ingewikkelde emotionele, financiële en juridische processen. Om hier meer inzicht in te krijgen, spraken een aantal experts spreken die expliciet verstand hebben van de manier waarop een duurzame echtscheiding tot stand kan komen, waardoor zowel de ouders als de kinderen samen door kunnen met hun leven, op een goede en harmonieuze manier en in gesprek met elkaar.

De lezing werd geopend door directeur van het Centrum IKO, dhr. Coşkun Çörüz.

De eerste lezing werd verzorgd door dhr. Barend van Kooten. Als neuroloog heeft hij zich de laatste jaren verdiept in de invloed van de informatietechnologie op de werking van het brein. In zijn lezing ging hij in op de vraag wat conflicten doen met het brein.

Daarna volgde mw. Els Kim-Meijer, advocaat, mediator en family coach in Den Haag. In haar lezing stond toestemming voor verhuizing centraal. Aan de hand van de verschillende fasen van een internationale verhuizing vertelde zij waar conflicten kunnen worden vermeden hoe ze kunnen worden opgelost. Het (internationale) ouderschapsplan, de gerechtelijke procedure, crossborder mediation en de ontwikkelingen in de jurisprudentie werden daarbij besproken/kwamen daarbij aan bod.

Vervolgens heeft mw. Carolien Gravesteijn meer verteld over ouderschap. Als lector Ouderschap en Ouderbegeleiding aan Hogeschool Leiden ging zij in op de vraag hoe professionals en samenleving ouders kunnen ondersteunen in positief ouderschap en wat de waarden en vaardigheden in ouderschap zijn.

Na de plenaire lezingen namen de deelnemers plaats bij een van de drie workshops. In de workshop van dhr. Just van der Hoeven werden de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de Brussel II-bis verordening besproken. Mw. Betty de Hart sprak in haar workshop over de preventie van internationale kinderontvoeringen. De workshop van Hans Bentvelzen stond in het teken van kinderontvoeringen en de eercultuur.

De dag werd afgesloten met een panel discussie. Het panel werd gevormd door Alexander Leuftink, Betty de Hart, Carolien Gravesteijn en Hetty Boone. Tot slot kon iedereen napraten over de lezing tijdens de borrel.

Het Centrum IKO kijkt terug op een zeer geslaagde vierde IKO lezing.