Juridisch expertisecentrum
& crossborder mediation

Persbericht jaarverslag 2022

Persbericht jaarverslag 2022

Logo Centrum IKO Klein
Gepubliceerd op: 26-05-2023

Persbericht jaarverslag 2022

Persbericht Jaarverslag Centrum IKO 2022

Hilversum, 26 mei 2023

 

“Rouwen om je kind dat niet is overleden”, zo voelt het als achtergebleven ouder na een internationale kinderontvoering, zo verwoordde een ouder de gevoelens van de aanwezige ouders op een bijeenkomst voor achtergebleven ouders van kinderontvoering.

 

Helaas hebben in 2022 meer ouders hier mee te maken gehad, en is het aantal meldingen van internationale kinderontvoeringen weer toegenomen: 292 kinderen (192 zaken) ten opzichte van 229 ontvoerde kinderen (164 zaken) in 2021.

 

In 2022 gaat het dus om een toename van 63 kinderen die zijn betrokken in de bij het Centrum bekende kinderontvoeringen. Dit roept de vraag op of er een werkelijke toename is in het aantal ontvoerde kinderen, of dat de toename veroorzaakt wordt doordat men zich steeds vaker voor advies en hulp in kinderontvoeringszaken meldt.

 

Het Centrum IKO is steeds beter vindbaar voor ouders, zoals blijkt uit het sterk toegenomen aantal contacten (een toename van 23%). Verder heeft het Centrum IKO verschillende projecten ter preventie van internationale kinderontvoering uitgevoerd. Deze projecten waren gericht op professionals, maar zouden ook indirect gezorgd kunnen hebben voor meer naamsbekendheid en doorverwijzingen. Een andere verklaring zou kunnen zijn dat er sprake is van een aanhoudende globalisering van de maatschappij, met meer (formele) relaties met een internationaal karakter, maar ook met Nederlandse ouders die zich makkelijker buiten Nederland vestigen. Tenslotte constateert het Centrum IKO dat de hoeveelheid zaken met 17% is gestegen, terwijl het aantal betrokken kinderen is gestegen met 27%. Hieruit zou geconcludeerd kunnen worden dat er per gezin meer kinderen zijn betrokken dan vorig jaar het geval was.

 

In 2022 zijn er in totaal 265 preventie (dreiging) advieszaken geweest. Hier waren in totaal 382 kinderen bij betrokken.

 

Directeur dhr. C. Çörüz: “We zien in onze cijfers dat van deze 265 zaken waarin wij preventief adviesgesprekken hebben gevoerd bij een dreiging met ouders, er slechts 3 zaken vooralsnog bij Centrum IKO zijn teruggekomen met dat er ook een daadwerkelijke kinderontvoering heeft plaatsgevonden. Dat is hoopvol! In het voorstadium van een kinderontvoering blijft preventief kunnen adviseren echt essentieel.”

 

Andere opvallende feiten uit het jaarverslag:

 • In 78% van de kinderontvoeringszaken is de moeder de ontvoerder, in ruim 20% de vader en 2% overige familieleden.
 • Leeftijden van de ontvoerde kinderen:
  • 137 kinderen van 5 jaar of jonger
  • 104 kinderen van 6 jaar tot en met 12 jaar
  • 20 kinderen van 13 tot en met 15 jaar
  • 12 kinderen van 16 jaar tot en met 17 jaar
  • 19 kinderen waarbij niet door de ouders is verteld welke leeftijd het kind heeft
 • De meest voorkomende landen waar kinderen vanuit Nederland in 2022 naar toe zijn ontvoerd, zijn Turkije, gevolgd door België, Polen, Duitsland en Spanje.
 • De meest voorkomende landen waarvan kinderen vanuit het buitenland naar Nederland zijn ontvoerd zijn: België, Verenigde Arabische Emiraten en Polen.

 

Voor een overzicht van de ontwikkelingen in 2022 verwijzen wij u naar ons zojuist gepubliceerde jaarverslag op: kinderontvoering.org/over-ons/jaarverslagen/