Juridisch expertisecentrum
& crossborder mediation

Persbericht jaarverslag 2023

Persbericht jaarverslag 2023

Logo Centrum Iko Zonder Tekst
Gepubliceerd op: 02-04-2024

Persbericht Jaarverslag Centrum IKO 2023

Hilversum, 2 april 2024

Minder kinderontvoeringen in 2023


Voor het eerst in vier jaar tijd is het aantal kinderen dat ontvoerd is vanuit of naar Nederland gedaald.
Dit blijkt uit het jaarverslag van Centrum IKO over 2023. “Een positieve ontwikkeling, aangezien elke ontvoering een ingrijpende gebeurtenis is voor het kind en zijn omgeving”, aldus directeur Coşkun Çörüz. Het aantal kinderontvoeringen is gedaald van 292 kinderen in 2022 naar 260 in 2023. Dit komt neer op een daling van 11%.

Het Centrum verklaart de daling van het aantal ontvoerde kinderen uit de toegenomen inzet op preventie voor ouders en trainingen voor professionals. Voor het vierde jaar op rij wisten steeds meer ouders en professionals de weg naar het Centrum IKO te vinden: in 2023 waren er 12.733 contacten met ouders en andere individuen die advies zoeken bij het Centrum, een stijging van 8% ten opzichte van 2022.

Ook het aantal zaken waarin preventieadvies werd gegeven is toegenomen. In deze zaken ging het om in totaal 422 kinderen, 40 kinderen meer dan in 2022. Dit komt overeen met een stijging van 10,4%. Slechts één zaak waarin preventieadvies is gegeven, resulteerde uiteindelijk in een daadwerkelijke internationale kinderontvoering, wat mogelijk de effectiviteit van deze preventiegesprekken aantoont.

Naast de stijging in het aantal preventiegesprekken met ouders, is er een opmerkelijke toename vastgesteld in het aantal crossborder mediations in internationale familiezaken. In 2023 was er sprake van een stijging van maar liefst 70% ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze zaken hebben een uitermate belangrijke preventieve functie. Wanneer ouders goede afspraken maken, kan een kinderontvoering voorkomen worden. Dit betekent goed nieuws voor de veiligheid en het welzijn van kinderen, aangezien elke ontvoering een traumatische ervaring kan zijn. Het voorkomen van een internationale kinderontvoering is van onschatbare waarde.

Enkele andere opvallende feiten uit het jaarverslag zijn onder meer:

    *  In 77% van de zaken is de moeder de ontvoerder, en 22% van de gevallen was dit de vader. In 1% van de zaken was een familielid de ontvoerende persoon;

     * De meest voorkomende landen waar kinderen in 2023 vanuit Nederland naar toe zijn ontvoerd waren Duitsland, Turkije en België;

     * De meest voorkomende landen van waaruit kinderen in 2023 naar Nederland zijn ontvoerd waren België, Frankrijk en Turkije;

     * Dreigingen tot een ontvoering werden het vaakst ervaren naar Turkije, Marokko, Egypte en Spanje;

     * Bijna de helft van de ontvoerde kinderen was vijf jaar of jonger;

     * In vergelijking met 2022 belden ouders in 2023 vaker met vragen over een internationale omgangsregeling (een toename van 38%) of over toestemming voor een verhuizing naar het buitenland (een toename van 30%).

Voor meer informatie en een overzicht van de ontwikkelingen in 2023 verwijzen wij u naar ons zojuist gepubliceerde jaarverslag:   Jaarverslag Centrum IKO 2023