Juridisch expertisecentrum
& crossborder mediation

Verzoek tot teruggeleiding

Ontvoering vanuit Nederland naar een Verdragsland

Is uw kind vanuit Nederland meegenomen naar een Verdragsland? Dan heeft u de mogelijkheid om bij de Centrale autoriteit in Nederland een verzoek tot teruggeleiding in te dienen. Het formulier en de gegevens van de Centrale autoriteit vindt u hier. Het verzoek kan voor kinderen jonger dan 16 jaar. Voor het indienen van het verzoek heeft u geen advocaat nodig.

De Centrale autoriteit stuurt het verzoek door naar de Centrale autoriteit in het land waar uw kind verblijft. De buitenlandse Centrale autoriteit stuurt de meenemende ouder een brief om aan te geven dat er vermoedelijk sprake is van internationale kinderontvoering. In de brief vraagt de Centrale autoriteit of de meenemende ouder wil meewerken aan de vrijwillige terugkeer van het kind naar de gewone verblijfplaats. Als de meenemende ouder hier geen gehoor aan geeft, kunt u in het land waar uw kind verblijft een procedure bij de rechter starten.

Ontvoering vanuit het buitenland naar Nederland

Is uw kind vanuit het buitenland meegenomen naar Nederland? Dan kunt u ook direct bij de Centrale autoriteit in Nederland een verzoek tot teruggeleiding indienen. Het maakt hierbij niet uit of het land waaruit uw kind is meegenomen is aangesloten bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag. Nederland behandelt deze verzoeken namelijk op dezelfde manier. De procedure via de Centrale autoriteit verloopt hetzelfde als hierboven is beschreven.

Ontvoering vanuit Nederland naar een niet-Verdragsland

Is uw kind vanuit Nederland meegenomen naar een niet-Verdragsland? Ook dan heeft u de mogelijkheid om bij de Centrale autoriteit in Nederland een verzoek tot teruggeleiding in te dienen. Zij kunnen het verzoek dan niet doorsturen naar een buitenlandse Centrale autoriteit, omdat dat land geen Centrale autoriteit heeft. De Nederlandse Centrale autoriteit registreert daarom het verzoek tot teruggeleiding en stuurt het door naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het Ministerie stuurt het verzoek door naar de Nederlandse ambassade of het consulaat in het buitenland. Zij proberen langs diplomatieke weg een oplossing te vinden. Als er geen oplossing wordt gevonden, kunt u mogelijk een procedure bij de rechter starten.

Neem contact op voor meer informatie over de mogelijkheden via de Centrale autoriteit.