Juridisch expertisecentrum
& crossborder mediation

Eerste kinderboek over internationale kinderontvoering

Eerste kinderboek over internationale kinderontvoering

Footer Bg
Gepubliceerd op: 21-11-2016

Het boek ‘Over de grens’ neemt de lezer mee in de wereld van een ontvoerd kind. Waar ga je als kind doorheen als je door een van je ouders wordt meegenomen naar het buitenland. En je andere ouder niets van deze verhuizing weet.

Het leven van Luuk staat op z’n kop als hij na een vakantie in Nederland ineens niet meer teruggaat naar Spanje. Eerst lijkt de vakantie gewoon nog een beetje langer te duren, maar dan vraagt Luuk zich af of zijn moeder nog wel terug wil! Hij mist zijn vader, zijn hond Pepper en zijn leven in Spanje steeds meer. Terwijl zijn ouders druk zijn met ruziemaken, loopt Pepper gevaar in Spanje... Tijd voor avontuur! (geschreven door Irène Storm met illustraties van Helen van Vliet. ‘Over de grens ' is een leesboek voor kinderen, een voorleesboek voor ouders en een 'inzichtenboek' voor professionals).

Het kind centraal is niet zomaar het uitgangspunt van dit boek. In de afgelopen 10 jaar is de Nederlandse aanpak in kinderontvoeringszaken sterk verbeterd. Nu gaat de Nederlandse aanpak in Kinderontvoeringszaken de grens over.Het Nederlandse model om internationale kinderontvoering terug te dringen, wordt opgepakt door andere Europese landen en door de Europese Commissie.

De behaalde successen in de Nederlandse aanpak bestaan onder meer uit het verkorten vanprocedures, zo weet het kind sneller waar het zal gaan wonen. Voorlichting, begeleiding, advies aan duizenden ouders en professionals sinds de oprichting van het expertise Centrum in 2006. Cross border mediation heeft in veel gevallen bijgedragen aan een door beide ouders gedragen oplossingen. Een internationaal opgezet netwerk van gespecialiseerde advocaten om kennis en kunde te vergroten. Preventieve inzet waardoor internationale kinderontvoering voorkomen kon worden.

Naast de behaalde successen blijven er zorgen; kinderontvoering is nog een onderschat probleem waar betrokkenen niet graag over spreken. Uit de omgeving ervaren ouders nog vaak het verwijt van "wij hebben je toch gewaarschuwd, had je maar niet met die buitenlander moeten trouwen". Bij terugkomst van kinderen naar Nederland is er geen adequate jeugdzorg of nazorg voor deze specifieke groep kinderen.

In het 10 jarige jubileum van het Centrum IKO zijn er 45.547 contactmomenten geweest van1 juni 2006 tot 1 november 2016. Er werden in die periode 1.473 ontvoeringszaken bij het Centrum IKO gemeld, het betrof 2.178 kinderen. Het Centrum heeft 1.881 dreigende situaties van internationale kinderontvoeringen behandeld, het ging hierbij om2.721 kinderen. De meeste kinderen zijn in 2016 ontvoerd uit de provincie Zuid-Holland. De gemiddelde leeftijd van internationaal ontvoerde kinderen is tussen de 3 en 6 jaar. Dit, en nog veel meer, komt aan de orde tijdens de tweede IKO lezing op maandag 21 november. De IKO lezing wordt georganiseerd door het Centrum IKO bij en in samenwerking met het Ministerie van Veiligheid en Justitie.