Juridisch expertisecentrum
& crossborder mediation

Internationale vechtscheidingen leiden tot meer kinderontvoeringen

Internationale vechtscheidingen leiden tot meer kinderontvoeringen

Ciko2 Right
Gepubliceerd op: 16-05-2018

In de samenleving en in de politiek is steeds meer aandacht voor de nadelige effecten van een scheiding voor een kind. Bij een internationale scheiding zijn de gevolgen voor het kind nog groter, zeker als een van de ouders beslist om naar het buitenland te verhuizen en het kind meeneemt zonder toestemming van de andere ouder. Een internationale vechtscheiding ziet het Centrum IKO steeds vaker, aldus directeur Coşkun Çörüz.

Het aantal internationale kinderontvoeringen is toegenomen van 251 in 2016 naar 288 in 2017. 37 Kinderen meer betekent een stijging van 15%. Daarboven waren nog 448 kinderen betrokken bij een dreiging om ontvoerd te worden. Hun leed is onze drijfveer om kinderontvoering te voorkomen. De oorzaak voor de stijging moet gezocht worden in de globalisering en het groeiend aantal gemengde relaties als gevolg daarvan.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat per januari 2017 1 op de 6 relaties gemengd is. In totaal telt Nederland 4,2 miljoen paren waarvan ruim 16 procent gemengd. Vijftien jaar geleden was dat nog 13%. Vluchtelingenstromenspelen ook een rol bij de toename van het aantal kinderontvoeringen.

Andere opvallende feiten uit het jaarverslag:

  • Het aantal kinderontvoeringszaken is weliswaar met 5 gestegen, het aantal ontvoerde kinderen met 37. Dit betekent dat meer kinderen uit grotere gezinnen ontvoerd zijn.
  • De top 3 van landen waar kinderen vanuit Nederland naar toe zijn ontvoerd zijn: 1. Polen en Duitsland (delen evenredig de eerste plaats); 2. België en 3. Verenigd Koninkrijk, Turkije en Marokko (delen evenredig de derde plaats). De meeste ontvoeringen naar Nederland zijn uit de buurlanden België, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. De meeste dreigingen betreffen een angst voor een ontvoering naar de landen Turkije, Marokko ende Verenigde Staten.
  • De meeste meldingen van kinderontvoeringen kwamen uit de provincie Zuid-Holland, gevolgd door Noord-Holland en Noord-Brabant.
  • Bij 70% van de zaken in 2017 is de vrouw de ontvoerder.
  • Het merendeel van de kinderen werd ontvoerd in de leeftijd van 2 tot 3 jaar.
  • Uit Europees onderzoek in 2017, waaraan het Centrum IKO heeft meegewerkt als ook uit gesprekken met achtergebleven ouders van ontvoerde kinderen, blijkt dat het een misvatting is, dat alles opgelost is als een ontvoerd kind terugkeert. Kinderen die ontvoerd zijn lopen een groter risico later problemen te krijgen in de omgang met leeftijdsgenoten. Beschikbaarheid van directe psychologische hulp en nazorg zal een positief effect hebben op het welzijn van het ontvoerde kind.
  • Steeds meer ouders gebruiken mediation om hun internationale familieconflict op te lossen. Het beroep op het Mediation Bureau is gestegen van 29 in 2015, 34 in 2016, naar 55 in 2017.
  • De explosieve groei van adviesaanvragen heeft doorgezet in 2017. Er waren 17.123 adviesaanvragen, een groei van 78% ten opzichte van het jaar er voor en zelfs een stijging van 185,2% ten opzichte van 2015.

Voor een volledige weergave van alle ontwikkelingen en cijfers uit 2017 verwijzen wij u naar ons zojuist gepubliceerde jaarverslag.