Juridisch expertisecentrum
& crossborder mediation

Kinderen dubbel slachtoffer bij kinderontvoering: te weinig communicatie en betrokkenheid

Kinderen dubbel slachtoffer bij kinderontvoering: te weinig communicatie en betrokkenheid

Footer Bg
Gepubliceerd op: 23-11-2017

Uit een Europees onderzoek blijkt dat kinderen niet alleen slachtoffer zijn van een ontvoerende ouder, maar dat er in het (gerechtelijk) traject een gebrek is aan betrokkenheid en informatie voor kinderen. Het Centrum Internationale Kinderontvoering (IKO) heeft de afgelopen twee jaren meegedaan aan een Europees onderzoek eWELL naar het welzijn van kinderen, die door een van hun ouders naar het buitenland zijn ontvoerd. Het onderzoek richt zich op de vraag welke factoren van invloed zijn op het welzijn van deze kinderen. Partners bij dit onderzoek zijn Missing Children Europe, Child Focus (België), de Universiteit Antwerpen, Centrum IKO (Nederland), CFPE-Enfants Disparus (Frankrijk) en het Franse Ministerie van Justitie.

In de EU vragen jaarlijks ongeveer 130.000 internationale echtparen een echtscheiding aan. Vaak zijn hier kinderen bij betrokken. Wanneer een familieconflict escaleert, kan dit leiden tot een internationale kinderontvoering. Elk jaar worden duizenden kinderen in de EU het slachtoffer van een internationale kinderontvoering door een ouder. Deze situatie zal in grote mate het dagelijks leven van deze kinderen en hun welzijn beïnvloeden.

Door toenemende politieke aandacht voor ‘de rechten van het kind’ ontstaat een grotere belangstelling aan informatie over de behoeften en wensen van kinderen in alle zaken die hen aangaan. In dit kader is het eWELL onderzoek met als doel ‘ensuring the well-being of children in judicial cooperation in cases of international child abduction’ verricht. De Europese Commissie heeft het onderzoek gefinancierd.

In Nederland, België en Frankrijk hebben 354 ouders via een vragenlijst hun mening gegeven en zijn 19 kinderen persoonlijk geïnterviewd.

De belangrijkste uitkomst van dit onderzoek is dat de kinderen vinden dat er onvoldoende naar ze geluisterd wordt en dat ze te weinig betrokken worden in deze zaken die juist hen direct aangaan. Ook blijkt uit het onderzoek dat kinderen, ongeacht de omstandigheden of waar ze wonen, het belangrijk vinden om contact te houden met hun beide ouders. Andere factoren die effect hebben op het welzijn van kinderen zijn onder andere het wel of niet terugkeren, een arrestatie van de ontvoerende ouder en de mogelijkheid om specifieke psychologische hulp te kunnen krijgen.

Op 23 en 24 november worden op een conferentie in Antwerpen alle bevindingen gepresenteerd aan professionals die zich bezig houden met (dreigende) internationale kinderontvoeringszaken (zoals rechters, advocaten, overheden en mediators).

Na de conferentie komen de onderzoekspartners met een reeks aanbevelingen om het welzijn van deze kinderen te verbeteren. Aan de hand van de onderzoeksresultaten zetten zij hun inspanningen voort om aandacht te vestigen op de behoeften en zorgen van de kinderen.