Juridisch expertisecentrum
& crossborder mediation

Persbericht Centrum IKO Zomerontvoeringen 2022 - 11 november 2022

Persbericht Centrum IKO Zomerontvoeringen 2022 - 11 november 2022

Logo Centrum IKO Klein
Gepubliceerd op: 11-11-2022

Persbericht Centrum IKO Zomerontvoeringen 2022 - 11 november 2022

Persbericht Zomerontvoeringen 2022

Hilversum, 11 november 2022

 

Deze zomervakantie 58 kinderen ontvoerd.

 

Nu de scholen weer volop begonnen zijn, is duidelijk geworden dat een aantal leerlingen na de zomervakantie niet zijn teruggekeerd naar de schoolbanken. In totaal zijn er 58 kinderen niet teruggekomen na een reis in het buitenland met een van hun ouders. Van deze kinderen waren er 31 leerplichtig.

 

Van de 58 kinderen zijn er 40 ontvoerd vanuit Nederland naar het buitenland en 18 kinderen vanuit het buitenland naar Nederland. Van de 58 kinderen waren er 54 jonger dan 13 jaar, waarvan 27 jonger dan 5. In totaal zijn er dus 31 kinderen niet teruggekeerd naar school. Van de 40 kinderen die vanuit Nederland ontvoerd zijn, zijn er 12 ontvoerd naar een EU land en 28 naar een niet EU land. Veruit de meeste kinderen zijn deze zomer ontvoerd naar Turkije (12) en Polen (5). Van de 18 kinderen die ontvoerd zijn naar Nederland komen er 8 uit een EU land en 10 uit een niet EU land. Van deze kinderen kwamen er 6 uit België. In 89% van de gevallen was de moeder de ontvoerende ouder. “Verklaarbaar”, vertelt Coskun Çörüz, directeur van het Centrum Internationale Kinderontvoering (CIKO), “want in veel gevallen is de moeder de verzorgende ouder.” Slechts 10% van de kinderen is inmiddels teruggekeerd naar Nederland, slechts 5,5% is inmiddels teruggekeerd naar het buitenland.

 

Het aantal kinderontvoeringen deze zomer is gestegen van 50 in 2021 naar 58 in 2022. Afgelopen zomer zijn vrijwel alle corona-gerelateerde reisbeperkingen ingetrokken waardoor er veel meer verkeer mogelijk was tussen de verschillende landen en continenten dan de afgelopen 2 jaar.

 

Jaarcijfers 2021

Het Centrum IKO ziet ook op jaarbasis een lichte stijging in het aantal kinderontvoeringszaken. In 2021 zijn er 229 kinderen ontvoerd en in 2020 ging het om 224 kinderen. “De Covid-19 pandemie heeft gezinnen onder druk gezet. Zaken als banenverlies, financiële zorgen en heimwee naar familie in een ander land zorgden voor verergerde gezins- en relatieproblematiek”, aldus dhr. Çörüz.

 

Opvallende feiten uit het jaarverslag:

  • Over geheel 2021 was in 67% van de zaken de moeder de ontvoerende ouder en in 29% van de zaken was dit de vader, in slechts 4% van de zaken ging het om ontvoering door familie.
  • De top 5 landen waar kinderen vanuit Nederland naartoe zijn ontvoerd, wordt aangevoerd door Polen, gevolgd door Turkije, België, Rusland en Spanje. De meeste ontvoeringen naar Nederland kwamen uit Spanje, Duitsland en België.
  • Van de 229 kinderen waren er 113 kinderen jonger dan 5 jaar, 93 kinderen waren tussen de 6 en 12 jaar oud en 23 kinderen waren tussen de 13 en 17 jaar oud.
  • In 2021 waren er 384 kinderen betrokken bij een dreigende kinderontvoering. In 2020 waren dit 329 kinderen.
  • In 2021 zijn er in totaal 48 verzoeken tot crossborder mediation binnengekomen.

 

 

Preventie

Directeur dhr. C. Çörüz: “Het Centrum benadrukt het belang van voortdurende inzet op de preventie van kinderontvoering. Bewustwording creëren bij de andere ouder van de onherstelbare impact die kinderontvoering op kinderen en de andere ouder heeft is van cruciaal belang. Het is voor de ontwikkeling en het welzijn van kinderen dramatisch wanneer zij weggerukt worden uit hun vertrouwde omgeving, school, vriendjes en de andere ouder. Daarnaast plegen ouders een strafbaar feit wanneer zij zonder toestemming van de andere ouder met gezag besluiten naar een ander land te verhuizen. Op kinderontvoering kunnen zelfs gevangenisstraffen van zes jaar of meer staan.” CIKO zet zich via projecten met de politie, rechterlijke macht, Koninklijke Marechaussee, onderwijs, Jeugdzorg en Raad voor de Kinderbescherming in, in het trainen van professionals in het eerder signaleren van een dreigende kinderontvoering. Scherpere grenscontroles en het eerder constateren van dreigingen kunnen immers het verschil maken.