Juridisch expertisecentrum
& crossborder mediation

Toename vrouwelijke ontvoerders bij internationale kinderontvoeringen

Toename vrouwelijke ontvoerders bij internationale kinderontvoeringen

Ciko2 Right
Gepubliceerd op: 22-04-2016

"Een vechtscheiding is ernstig, maar internationale kinderontvoering is als het ware een vechtscheiding plus. De kinderen worden letterlijk meegenomen over de grens. Ons jaarverslag staat vol cijfers, maar elk getal symboliseert een kind dat betrokken is bij kinderontvoering. Dit is stil leed", aldus directeur mr. Coşkun Çörüz.

In het jaarverslag van 2015 signaleert het Centrum IKO een stijging van het aantal ontvoerende moeders van 70% naar 80%. De achtergrond is vaak dat deze moeders de verzorgende ouders van het kind zijn en het kind meenemen na het verbreken van de relatie. Over het algemeen betreft het jonge kinderen van gemiddeld drie jaar. Al jaren zijn het onze buurlanden waar de meeste kinderen naartoe ontvoerd worden. Opvallende nieuwkomer in de top drie van landen, waar het kind naartoe werd meegenomen vanuit Nederland, is Polen na Duitsland en België. De opvallende stijging naar Polen is gerelateerd aan gemengde huwelijken en arbeidsmigratie. De top drie van landen van waaruit kinderen naar Nederland werden meegenomen bestaat uit België, India en Kenia. Het aantal internationale kinderontvoeringen en het aantal preventiezaken is licht gedaald ten opzichte van 2014. Voor het eerst zijn er meer dan 6000 contactmomenten met het Centrum IKO geweest.

Bijna iedere werkdag wordt een kind ontvoerd. Het Centrum IKO blijft aandacht vragen voor dit onderbelicht probleem. In 2015 zijn bij het Centrum IKO 167 ontvoeringen gemeld door een ouder. Hierbij waren 237 kinderen betrokken. Van deze kinderen is 72% vanuit Nederland naar het buitenland ontvoerd en 21% van de kinderen naar Nederland toe. De overige 7% van de kinderen betrof een internationale kinderontvoering buiten Nederland om. Naast het hoge aantal van 237 kinderen zijn in 2015 ook nog 375 kinderen betrokken geweest bij een dreiging van internationale kinderontvoering. De angst van de ene ouder dat zij door de andere ouder worden meegenomen, heeft zijn weerslag op de kinderen.

De ontvoeringen naar Irak en Syrië blijven zorgelijk. In 2015 hebben zes ouders ontvoeringen naar deze landen gemeld, in 2014 zeven ouders. De zorgen over deze kinderen zijn groot, vanwege de onveilige situatie daar.

Om internationale kinderontvoering op te lossen zijn in 2015 in totaal 29 verzoeken tot crossborder mediation ingediend. Bij deze 29 verzoeken zijn in totaal 23 verschillende landen betrokken geweest. De top vijf van landen zijn België (in drie zaken), Engeland (in drie zaken), Frankrijk, Zweden en Duitsland (ieder in twee zaken). Ook hier zijn de buurlanden dus in de meerderheid. In totaal is in zeven van de veertien crossborder mediations, die hebben plaatsgevonden, overeenstemming bereikt (50%).