Juridisch expertisecentrum
& crossborder mediation

Rechtsbijstand

Wat is gesubsidieerde rechtsbijstand?

Heeft u een advocaat of mediator nodig? De hoogte van uw inkomen bepaalt of u een deel van de kosten vergoed kunt krijgen. Dit heet gesubsidieerde rechtsbijstand of gesubsidieerde mediation.

Rechtsbijstand in Nederland

In Nederland beoordeelt de Raad voor de Rechtsbijstand of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation. Indien u aan de voorwaarden voldoet, heeft u recht op een bijdrage in de kosten. U betaalt wel een eigen bijdrage. Uw advocaat of mediator vraagt de subsidie namens u aan.

Ook indien u in het buitenland woont, kunt u een aanvraag doen. Kijk op de website van de Raad voor de Rechtsbijstand voor meer informatie.

Rechtsbijstand in de Europese Unie

Woont u in Nederland, maar heeft u een advocaat of mediator nodig in een ander EU-land? In sommige gevallen kunt u de Raad voor de Rechtsbijstand vragen om uw aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand door de sturen naar dat land. Kijk op de website van de Raad voor de Rechtsbijstand voor meer informatie.

Rechtsbijstand in een Verdragsland

Heeft u een advocaat nodig in het buitenland voor een procedure op grond van het Haags Kinderontvoeringsverdrag? In de landen die zijn aangesloten bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag kunt u in aanmerking komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Indien u aan de voorwaarden van dat land voldoet, heeft u recht op een bijdrage in de kosten. Uw advocaat in het Verdragsland kan u meer informatie geven over de voorwaarden en de aanvraag.

Rechtsbijstand in andere landen

Heeft u een advocaat nodig in een land dat niet bij de Europese Unie hoort en niet is aangesloten bij het Haags Kinderontvoeringsverdrag? Dan is het afhankelijk van de voorwaarden die dat land stelt of u in aanmerking komt voor rechtsbijstand. Een advocaat in dat land kan u meer informatie geven over de voorwaarden en de aanvraag.