Juridisch expertisecentrum
& crossborder mediation

Blog - Vervangende toestemming: is een advocaat verplicht?

Blog - Vervangende toestemming: is een advocaat verplicht?

Rechter Spreekt
Gepubliceerd op: 26-06-2019

Voor een vakantie met het kind of het aanvragen van een reisdocument van het kind is toestemming nodig van beide gezaghebbende ouders. Wanneer ouders uit elkaar zijn en de ene ouder bijvoorbeeld met de kinderen op vakantie wil, kan het voorkomen dat de andere ouder het hier niet mee eens is.

De redenen van de ouder hiervoor verschillen: er kan de angst bestaan dat de andere ouder niet terugkeert met de kinderen na de vakantie of er spelen al conflicten tussen de ouders die de toestemming voor de vakantie belemmeren. Wanneer ouders er onderling niet uitkomen en er dus geen toestemming kan worden verkregen van de andere ouder, is het een mogelijkheid om de rechter te vragen om vervangende toestemming.

Voor een procedure vervangende toestemming voor vakantie is een advocaat nodig, zowel in eerste aanleg als in hoger beroep. De procedure start wanneer de advocaat van de gezaghebbende ouder het verzoekschrift indient bij de rechtbank. De rechtbank behandelt het verzoek binnen zes weken. Het is ook mogelijk, indien er sprake is van een spoedeisend belang, om een kort geding aan te spannen. Op die manier kan binnen een korte termijn al een uitspraak van de rechter verwachten: twee weken na de zitting doet de voorzieningenrechter dan uitspraak.

Vervangende toestemming voor reisdocument

Voor de vervangende toestemming voor een reisdocument van het kind geldt ten aanzien van de verplichting tot het hebben van een advocaat wat anders. Voor het indienen van het verzoekschrift bij deze procedure is namelijk geen advocaat verplicht. In het geval van hoger beroep in deze procedure is een advocaat echter wel verplicht. Een procedure voor vervangende toestemming voor een reisdocument kan de ouder dus zelf starten door middel van een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank. De rechter doet in deze procedure zo snel mogelijk uitspraak en zal rekening houden met de termijn waarop het kind het reisdocument nodig heeft.

Bemiddeling

Voor de weigerende ouder is het goed om te weten dat het weigeren van een vakantie ook in diens nadeel kan gaan werken. Het wordt namelijk niet in het belang van het kind geacht om vakanties voor kinderen onnodig te ‘frustreren’. Wanneer de weigering voortkomt uit angst voor een internationale kinderontvoering is, is het uiteraard een ander verhaal.

Het beste is uiteraard dat ouders er zelf onderling uitkomen. Wellicht kan mediation of een andere vorm van bemiddeling een uitkomst bieden voor ouders. Het er samen uitkomen is immers in het belang van het kind. Voor informatie kunt u contact opnemen met Het Mediation Bureau.